זמנים לשבוע שח”ב סוכות

תפילת מנחה: 7:20

מעריב: 7:35

עירוב תבשילין

יום טוב סוכות

הדלקת נרות: 6:18

תפילת מנחה: 7:00

תפילת שחרית (ב’ ימים): 9:30

תפילת מנחה (יום א’): 7:00

שבת חול המועד

הדלקת נרות: 6:14

תפילת מנחה: 6:50

תפילת שחרית: 9:30

תפילת מנחה וסעודה שלישית: 6:30

7:18 :תפילת ערבית א

7:28 :תפילת ערבית ב

מוצאי שבת (72): 7:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *